Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Uitleg vrijwilligerswerk in het Pools, Tigrinya en Arabisch

Wat is wat in Tigrinya, Pools en Arabisch

Om te weten wat het verschil is tussen vrijwilligerswerk, werk, stage lopen en lid worden van een vereniging heeft de Vrijwilligerscentrale Cranendonck speciaal voor mensen die Tigrinya, Pools en Arabisch spreken korte filmpjes gemaakt. Met dank aan Ronny en Tilly voor het maken van de filmpjes.

 

Onder ieder filmpje lees je de Nederlandse tekst.

Vrijwilligerswerk 

 In Nederland kun je veel vrijwilligerswerk doen.

Dat kan bijvoorbeeld bij een vereniging. Een vereniging is een groep mensen die eens per week bij elkaar komen. Bijvoorbeeld om te voetballen of om te zingen. Zij komen dan altijd op eenzelfde tijd bij elkaar. Bijvoorbeeld altijd op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Er zijn in Cranendonck 2 grote huizen waar oudere mensen wonen. We noemen dat een zorgcentrum. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de bewoners er leuke activiteiten kunnen doen. Bijvoorbeeld wandelen of een spelletje spelen.

Op scholen voor de kinderen helpen vrijwilligers mee met allerlei klusjes in en om de school, bijvoorbeeld in de tuin of bij het repareren van spullen.

Je kunt dus op heel veel plekken vrijwilligerswerk doen.

Voor jou is het leuk om iets voor andere mensen te doen en dus ook andere mensen te ontmoeten en die mensen vinden het fijn dat je komt helpen.

Je moet wel een paar dingen weten over vrijwilligerswerk:

Je verdient er geen geld mee

Je moet altijd op tijd komen

Als je niet kunt, moet je dat altijd op tijd laten weten (bijvoorbeeld een dag eerder)

Je Nederlands moet redelijk goed zijn, je moet elkaar kunnen verstaan.

Als je hier meer over wilt weten, neem dan contact op met Cordaad Welzijn, de Vrijwilligerscentrale Cranendonck, met Carrie of Marlon

Een hobby samen met anderen, lid worden van de vereniging

In Nederland kun je, samen met andere mensen, een activiteit gaan doen. Als je bijvoorbeeld heel graag wilt voetballen, dan wordt je lid van de voetbalclub in jouw dorp.

Of als je graag wilt wandelen, dan kun je dat bij een wandelvereniging doen.

Meestal komen die mensen eens per week op een vaste tijd bij elkaar. Je gaat er dus iets doen wat je leuk vindt en dat doe je dan samen met anderen.

Je moet een paar dingen weten over een vereniging:

Je moet ervoor betalen (meestal een vast bedrag per jaar)

Je moet ook elke keer komen

Als je niet kunt, moet je dat altijd op tijd laten weten (bijvoorbeeld een dag eerder).

Als je hier meer van wilt weten, neem dan contact op met Cordaad Welzijn, Vrijwilligerscentrale Cranendonck met Carrie of Marlon.

Stage of een taalstage

Stage lopen doe je om iets te leren en meestal doe je dat als je naar school gaat. Bijvoorbeeld je leert voor kapper, dan kun je bij een kapper stage lopen. Dat doe je altijd een periode, bijvoorbeeld twee dagen in de week voor een heel schooljaar. De school helpt je bij het vinden van een goede stageplek.

Je kunt ook een taalstage doen. Dan leer je voor een vak en je oefent de Nederlandse taal.

Je moet een paar dingen weten over stage lopen:

Je verdient er geen geld mee

Je komt er om iets te leren

Je mag heel veel vragen stellen

Je moet altijd op tijd komen

Als je hier meer van wilt weten, neem dan contact op met de Arbeidsmakelaar van de Gemeente Cranendonck.

Werken

De video over "Werken" mist op dit moment in het Tigrinya, die volgt zo snel mogelijk!

In Nederland kun je op veel plekken werken. Werk.kom helpt je bij het vinden van een baan. Je hebt wel altijd de juiste opleiding nodig.

Voor het vinden van een baan heb je altijd een CV nodig. Dat is een lijst van jouw opleidingen en je werkervaringen. Ook staan er al jouw persoonlijke gegevens op, zoals je naam, je adres en je telefoonnummer.

Je moet een paar dingen weten als je gaat werken:

Je hebt altijd eerst een sollicitatiegesprek. Daar moet je jezelf goed presenteren. Ze gaan jou vragen stellen en daar geef je antwoord op, maar jij mag ook vragen stellen.

Je moet altijd komen op de dagen dat je hebt afgesproken.

Je kunt niet zomaar wegblijven.

Je mag jezelf niet te snel ziek melden. Maar als je echt ziek bent, moet je dit op tijd melden.

Je komt altijd netjes op tijd.

Als je hier meer van wilt weten, neem dan contact op met de Arbeidsmakelaar van de Gemeente Cranendonck.