Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck
  • Voor het vinden of aanbieden van vrijwilligers(werk), burenhulp, kennis of materialen ben je hier op de juiste plek.

    Vanwege het coronavirus gaan onze fysieke spreekuren voorlopig niet door. Informatie over Vrijwilligerswerk & Corona vind je  HIER. 

 

Hulp tijdens Coronavirus in Cranendonck

Praatje met een maatje van Cordaadje

 

Vrijwilligerscentrale Cranendonck steunt burgerinitiatieven tijdens Coronavirus

Inmiddels zijn een aantal vrijwilligersorganisaties weer actief en dus zijn we weer gestart met het bekendmaken van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Ook blijven we meehelpen het initiatief Cranendonck, Corona-virus: hulp durf te vragen onder de aandacht te brengen zodat zoveel mogelijk mensen zich kunnen aansluiten bij dit lokale initiatief.

Zijn er meer initiatieven waarvoor je je kunt aanmelden als je praktische of andere ondersteuning wilt bieden dan nemen wij deze graag mee op onze pagina!

#goedbezigcranendonck #samenstaanwesterk #cranendonck