Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Vrijwilligerswerk & Corona

Op deze pagina bundelen we alle ontwikkelingen over Vrijwilligerswerk tijdens de Coronacrisis. 

 

Vragen over vrijwilligerswerk en de maatregelen rondom de Coronacrisis?

Je hebt als vrijwilligersorganisatie wellicht vragen over hoe het nu allemaal moet met de maatregelen rondom de coronacrisis en dat is ook heel begrijpelijk. Heb je vragen waar je zelf niet uitkomt, kun je contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale Cranendonck Je kunt de medewerkers bellen, mailen of appen. Voor alle contactgegevens klik HIER.


Coronarichtlijnen handreiking voor vrijwilligersorganisaties

Zie hier de Coronarichtlijnen handreiking voor vrijwilligersorganisaties.


Corona afwegingen bij de inzet van 70+ vrijwilligers in je organisatie, wel of niet doen

klik HIER voor een interessant artikel over het inzetten van je 70+ vrijwilliger.


 

Dagbesteding tijdens corona: 11 inspirerende voorbeelden

Hoe wordt dagbesteding vormgegeven in tijden van corona? We delen 11 inspirerende tips uit de praktijk.  Klik HIER voor de infographic. 


 

Berichten van de GGD Zuid-Oost Brabant

jeugdtrainers in de sport zich vanaf nu gaan laten testen op corona. Dit geldt alleen als je klachten hebt.

Jeugdtrainers kunnen zichzelf momenteel aanmelden via de website www.ggdbzo.nl, aanmelden Coronatest (volgens testbeleid RIVM).

  • De jeugdtrainer kan zelf de gegevens invullen die gevraagd worden bij de link “het aanmeldformulier”.
  • Deze aanvraag loopt niet via de bedrijfsarts / huisarts, de arts bij de GGD beoordeelt de aanvraag.

Let op: deze test mag ook aangevraagd worden als je leiding bent bij Scouting, Jong Nederland en andere jeugdcluborganisaties als je klachten hebt.

Jouw kantine/clubhuis: 
Verschillende locaties zullen, na weken gesloten te zijn geweest, weer opnieuw in gebruik worden genomen. Wij willen u vragen om de verschillende beheerders een reminder te sturen dat ze bij de heropstart alert zijn op onderstaande: Vele clubgebouwen (sportverenigingen, scouting e.d.) zijn al dicht vanaf begin maart en watertappunten worden niet meer gebruikt. Verenigingen en locaties hebben hier beleid op voor periodes dat ze langere tijd dicht zijn zoals in zomervakanties. Echter is het een zeer goede zaak om hier nu extra aan te herinneren, op te wijzen om hier alert op te zijn bij de opstart straks bij de versoepeling van de lock-down maatregelen rondom corona.

De kans dat gebruikers van sportaccommodaties, clubgebouwen e.d. (niet prioritaire locaties) ziek worden door legionellabacteriën is erg klein. Ze kunnen legionella-groei wel beperken door op het volgende letten:

•Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).

•Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Na een langere periode de kranen en douche doorspoelen, minimaal 2 minuten, om het water te verversen.


Noodloket

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie en het overzicht van voorwaarden.

Wilt u hulp bij deze aanvraag? Vanaf woensdag 8 april stelt www.sportsubsidie.nl iedere woensdagmiddag (13.00 – 17.00 uur) een gratis spreekuur in voor sportorganisaties.


Coronanoodfonds Sport

NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. NOC*NSF heeft er alle vertrouwen in dat dit snel zal lukken. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. Meer informatie over het Coronanoodfonds Sport is hier te vinden.


Juridische gevolgen

De coronacrisis heeft door de verplichtingen die nu niet nagekomen kunnen worden ook juridische gevolgen. Op het informatieplatform SportKnowhowXL wordt beschreven wat de gevolgen zijn voor met name sportverenigingen en hun leden. Raadpleeg indien gewenst ook het overzicht met steunmaatregelen voor ondernemers van Sportaccountant.nl.


Noodwet maakt digitale Ledenvergadering mogelijk

Verenigingen kunnen een digitale Ledenvergadering organiseren. De noodwet maakt dat mogelijk ook al is dit niet geregeld in de eigen statuten.  Voor het hele artikel klik HIER.


Praatje met een Maatje van Cordaadje

Vanaf 30 maart bestaat Praatje met een Maatje van Cordaadje. Meer info vind je HIER


Vrijwilligerscentrale Cranendonck steunt burgerinitiatieven tijdens Coronavirus

Lees er HIER alles over