Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Mantelzorgmakelaar

 

Speciaal voor vragen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen mantelzorgers de hulp inroepen van de mantelzorgmakelaar. Hij of zij is deskundig en helpt bij het vinden van een juiste oplossing. Is bepaalde situaties neemt hij regeltaken op zich nemen om de belasting van een mantelzorger te verminderen.

Meestal word je van de ene op de andere dag mantelzorger en komt dan in de zorgwereld terecht met vaak ingewikkelde regelgeving. En dat ervaren veel mantelzorgers als belastend.

Men is veel aan het rondbellen, naar de gemeente, de huisarts, zorgaanbieders, verzekeraars en het CAK. Als ze het regelwerk bovendien moeten combineren met andere zaken, zoals werk en/of gezinsleven, vormt dit een nog grotere belasting.

Een mantelzorgmakelaar werkt zelfstandig. De inzet van een mantelzorgmakelaar wordt in sommige gevallen vergoed door de ziektekostenverzekering. Dit kan van persoon tot persoon verschillen.

In Cranendonck is/zijn de volgende mantelzorgmakelaars actief:

Meer info volgt binnenkort. Heeft u nu al vragen voor de mantelzorgmakelaar? Bel met Ilse Vaes, coördinator Steunpunt Mantelzorg Cranendonck,

06-30 73 51 20