Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Verlenging regeling Vangnet Maatschappelijke Organisaties Cranendonck (VMOC)

Verlenging regeling Vangnet Maatschappelijke Organisaties Cranendonck (VMOC)

De gemeente hecht groot belang aan het voortbestaan van de activiteiten van maatschappelijke organisaties.  Zij zorgen voor en dragen bij aan het welzijn van de inwoners en de gemeenschap. De coronacrisis heeft voor veel organisaties ook financiële gevolgen. We weten niet hoe lang de crisis nog voortduurt. Daarom verlengen we de regeling Vangnet Maatschappelijke Organisaties Cranendonck voor het jaar 2022. Deze VMOC-regeling staat als vangnet klaar voor de maatschappelijke organisaties in onze gemeente die als gevolg van de coronacrisis om dreigen te vallen.

 

Deze week hebben alle maatschappelijke organisaties in Cranendonck een brief ontvangen. Indien uw organisatie in aanmerking denkt te komen voor financiële hulp van de gemeente, kunt u uw verzoek indienen bij: info@cranendonck.nl. Op www.cranendonck.nl/coronavirus vindt u de benodigde documenten.

15.02.2022