Advertentienummer: V2425

Advertentie details

Thema (soort werk):
Administratief/ Juridisch/ Financieel
Besturen/ Management
Hulpverlening/ Gezondheidszorg
PR & Communicatie
Voor wie:
Individuen/ Jongeren (13-26)
Individuen/ Volwassenen
Individuen/ Anderstaligen
Waar:
Budel
Cranendonck
Overige
Wanneer:
Ochtend
Maandelijks
Anders/ In Overleg
Vraag/aanbod:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Wat is de clientenraad Werk en Inkomen van de A2 gemeenten?

De Clientenraad Werk en Inkomen is een door de A2gemeenten ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De clientenraad behartigt de belangen van de bijstandsgerechtigden en de inwoners in de A2 gemeenten die van een minimuminkomen moeten rondkomen. De clientenraad is samengesteld uit mensen die bijstandsgerechtigd zijn en/of gebruik maken van minimaregelingen. Alleen de voorzitter is onafhankelijk.

Wat doet de clientenraad?

De clientenraad signaleert problemen die zich voordoen bij de uitvoering van de participatiewet en minimaregelingen. De clientenraad signaleert en adviseert over (uitwerking van) beleid in praktijk en communicatie met klanten.

Wanneer vergadert de clientenraad?

De reguliere vergaderingen van de clientenraad vinden eenmaal per 4 weken plaats. Op verzoek kan er tussentijds een vergadering plaatsvinden. De vergaderingen vinden wisselend plaats in een van de A2 gemeenten, Valkenswaard, Heeze-Leende of Cranendonck. Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding per vergadering.

Wie zoeken we:

Iemand die de Nederlands taal beheerst en in bezit is van een auto i.v.m. verschillende vergaderlocaties. Iemand in een bijstandsuitkering (inkomstenvergoeding als lid van de A2 cliëntenraad is onbelast). Je moet in staat zijn om veel documenten te lezen en daarover met de andere deelnemers samen kunnen vergaderen. Je denkt mee voor de hele doelgroep inwoners.

Je draait eerst 3x mee met de vergaderingen om te zien of het bij jou past en of jij past bij de andere leden van de clientenraad. In principe verbind je je daarna voor 4 jaar aan de clientenraad. Bijzondere omstandigheden kunnen er natuurlijk zijn om eerder te stoppen. 

Geinteresseerd?

Heb je interesse om lid te worden van de Clientenraad, klik dan hieronder op de knop "direct reageren". Of neem telefonisch contact op met de voorzitter Dolf Everaers.

 

 

Tegenprestatie

Je krijgt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen, bij aanwezigheid. 

Je leert nieuwe mensen kennen, kunt jouw eigen ervaringen uitwisselen en leren van anderen. Je levert een bijdrage aan de maatschappij door mee te denken en je in te zetten voor de clientenraad.