Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Online workshop over de WBTR voor vrijwilligersorganisaties uit de A2 gemeentes, Veldhoven en de Kempen.

 

Op maandag 30 mei as om 14.00 uur zal notaris Jacqueline Erdkamp van het Notarishuys Veldhoven een webinar verzorgen over de WBTR.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. De wet is op 1 juli 2021 ingegaan.

Notaris Jacqueline Erdkamp zal uitleg geven over deze wet en wat dit voor verenigingen en stichtingen inhoudt. Voor de start van het webinar kun je je concrete vragen doorgeven via het registratieformulier zodat de notaris deze kan behandelen tijdens het webinar. Heb je op het moment van aanmelden nog geen vragen dan kun je die naderhand (maar uiterlijk op 23 mei) doorgeven per mail via vch@cordaadwelzijn.nl dan sturen wij de vragen tijdig door naar de notaris.

Je volgt dit webinar gemakkelijk vanaf je computer, tablet of telefoon.

Aanmelden voor het webinar en je vragen voor de notaris insturen kan hier tot 23 mei a.s.

02.05.2022